Laman

Kamis, 31 Mei 2012

Fadilah Puasa Wajib dan Sunat sepanjang tahun


FADHILAH PUASA WAJIB DAN SUNNAT SEPANJANG TAHUN
                        Ibadat puasa adalah ibadah dikerjakan dengan berlapar dan berdahaga sepanjang hari iaitu sejak terbitnya fajar sodiq (masuk waktu Subuh) hingga terbenamnya matahari (masuk waktu Maghrib). Antara hikmah dan faedah ibadat puasa ialah menginsafkan diri bahawa kita pada hakikatnya adalah makhluk yang dhaif yang perlu sentiasa menghampirkan diri dan beribadat kepada Allah s.w.t. serta mengharapkan limpah kurnia-Nya.

                        Firmah Allah s.w.t. menjelaskan tentang hikmah puasa Ramadhan yang bermaksud:
"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa atas kamu sebagaimana diwajibkan atas umat-umat yang terdahulu sebelum kamu, semoga kamu bertakwa" (Surah al-Baqarah:183)
                        Dengan puasa juga, kita akan memperolehi kesihatan jasmani dan rohani. Sabda Nabi Muhammad s.a.w. yang bermaksud: "Berpuasalah kamu, tentu kamu akan sihat." Sabda Baginda Rasulullah s.a.w. lagi: "Perut besar itu adalah sarang penyakit dan banyak makan itu punca segala penyakit."
                        Selain daripada itu, puasa juga mempunyai hikmah dan faedah seperti:
·         Tanda bersyukur kepada Allah s.w.t. atas limpah kurnia nikmatNya yang tidak terhingga
·         Mendidik nafsu ammarah (yang lebih banyak mengajak kepada keburukan) agar berubah menjadi nafsu lawwamah dan seterusnya meningkat kepada nafsu mutmainnah yakni nafsu yang tenang tenteram, bersedia menjunjung titah perintah Allah s.w.t.
·         Melatih dan mendidik jiwa supaya mempunyai sifat kasihan belas terhadap orang-orang yang susah menderita dan kurang bernasib baik kehidupan mereka
·         Membersihkan diri daripada sifat-sifat mazmumah (keji) seperti tamak, sombong, hasad dengki dan lain-lain lagi
·         Mendidik jiwa supaya bersifat sabar, tahan menanggung kesusahan dan pelbagai cabaran dalam menempuh perjuangan hidup
·         Memperolehi kecerdasan akal dan fikiran sebagaimana disebut dalam satu riwayat maksudnya: "Orang yang lapar perutnya itu tajamlah fikirannya dan teranglah hatinya."
                        Oleh kerana sangat besar faedah dan manfaatnya ibadah puasa kepada kita, maka selain puasa yang wajib pada bulan Ramadhan, ada lagi puasa-puasa sunat yang elok dilakukan sepanjang tahun iaitu seperti yang akan disebutkan nanti.
FADHILAT PUASA RAMADHAN
                        Puasa pada bulan Ramadhan difardhukan kepada setiap individu Muslim dan Muslimah yang telah 'aqil baligh dan ketiadaan uzur syar'i. Uzur puasa seperti sakit dan dalam perjalanan (musafir) sejauh 91km. atau lebih. Orang yang uzur boleh meninggalkan puasanya. tetapi wajib mengqadhanya pada hari dan bulan yang lain.
                        Puasa Ramadhan adalah menjadi salah satu rukun Islam yang kelima. Pahala melakukannya tersangat besar, sebagaimana sabda Nabi Muhammad s.a.w. yang bermaksud: "Sesiapa berpuasa pada bulan Ramadhan dalam keadaan beriman dan kerana menuntutkan keredhaan Allah s.w.t., nescaya diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu." (Rujuk: Al-Targhib II:206)
                        Sabda Baginda Rasulullah s.a.w.: "Setiap amanalan anak Adam (manusia) itu digandakan satu kebaikan dengan sepuluh yang seumpamanya hingga kepada 700 kali ganda. Firman Allah s.w.t. (maksudnya) :" Kecuali puasa yang dikerjakan untuk Ku, maka Aku-lah yang membalasnya. Dia menahan syahwatnya dan meninggalkan makan kerana Aku" Bagi orang yang puasa itu ada dua kegembiraan, iaitu gembira ketika berbuka (atau berhari raya) dan gembira ketika menemui Tuhannya kelak. Dan, demi bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada bau kasturi." (Riwayat Muslim dari Abu Hurairah)
FADHILAT PUASA-PUASA SUNNAT SEPANJANG TAHUN
1.    Puasa enam hari dalam bulan Syawal
                        Fadhilat atau keutamaannya sangat besar sebagaimana sabda Nabi Muhammad s.a.w. yang bermaksud: "Sesiapa berpuasa Ramadhan, kemudian diiringi dengan puasa (sunnat) enam hari dalam bulan Syawal adalah seperti puasa selama setahun." (Riwayat Muslim)
                        Cara melakukannya yang terbaik (afdal) secara berturut-turut dan dimulakan pada hari kedua bulan Syawal, tetapi boleh dan sah dengan tidak berturut-turut, misalnya sehari puasa dua hari tidak, kemudian puasa lagi, asalkan genap enam hari didalam bulan Syawal. Malah sesetengah ulama mengharuskan puasa enam hari dalam bulan Syawal diniatkan berserta puasa qadha Ramadhan.
2.    Puasa hari 'Arafah (9 Zulhijjah)
                        Disunatkan kepada orang yang tidak melakukan ibadah haji. Fadhilatnya sangat besar sebagaimana dijelaskan menerusi hadith daripada Abi Qatadah r.a. ujurnya, Rasullullah s.a.w. telah ditanya oleh sahabat mengenai puasa hari 'Arafah, sabdanya bermaksud: "Ia menghapuskan dosa setahun yang lalu dan tahun-tahun kemudiannya." (Riwayatkan oleh Muslim dan al-Turmuzi)
                        Menerusi hadith daripada Abi Qatadah r.a. juga bahawa Rasullullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: "Puasa pada hari 'Arafah itu menghapuskan dosa dua tahun yang lalu dan tahun yang akan datanag." (Diriwayat oleh Muslim)
3.    Puasa pada bulan Muharram
                        Daripada Abi Hurairah r.a. katanya, telah bersabda Rasullullah s.a.w. yang maksudnya: "Seafdal-afdal puasa selepas Ramadhan ialah puasa pada bulan Allah iaitu bulan Muharram dan seafdal-afdal solat selepas solat fardhu ialah solat malam." (Riwayat Muslim)
                        Daripada Ibu 'Abbas r.a. katanya, telah bersabda Rasullullah s.a.w. maksudnya: "Sesiapa berpuasa pada hari 'Arafah nescaya terhapus dosanya dua tahun dan sesiapa berpuasa satu hari daripada bulan Muharram maka untuknya setiap sehari (mendapat pahala) 30 hari." (Dikeluarkan oleh al-Tabrani)
4.    Puasa pada hari 'Asyura (10 Muharram)
                        Daripada Abi Qatadah r.a. bahawasanya Rasullullah s.a.w. telah ditanya mengenai puasa hari 'Asyura (yakni hari ke-10 bulan Muharram) maka sabda Baginda s.a.w. yang bermaksud: "Ia akan menghapuskan dosa setahun yang lalu." (Riwayat Muslim)
5.    Puasa hari Tasu'a (Tanggal 9 Muharram)
                        Ia disunatkan, namun Rasullullah s.a.w. belum sempat mengerjakannya, bagaimanapun Baginda s.a.w. bersabda maksudnya: "Sesungguhnya jika aku hidup pada tahun hadapan, aku akan berpuasa pada 9 Muharra,." (Riwayat Ahmad dan Muslim)
PERINGATAN
Puasa sunnat pada hari ke-10 Muharram hendaklah digabungkan dengan hari sebelumnya iaitu pada hari ke-9 atau dengan hari selepasnya (yakni hari ke-11) dan lebih baik lagi dikerjakan tiga hari berturut-turut iaitu ke-9,ke-10 dan ke-11. Jika ditunggalkan 10 Muharram sahaja maka hukumnya makruh kerana menyerupai amalan orang Yahudi.
Sabda Nabi Muhammad s.a.w yang bermaksud: "Berpuasalah pada hari 'Asyura (10 Muharram) dan jangalah menyamai perbuatan orang Yahudi; oleh itu berpuasalah sehari sebelum dan sehari sesudahnya." (Riwayat Imam Ahmad)
6.    Puasa bulan Sya'aban
                        Daripada Usamah bin Zaid r.a. katanya, aku berkata: "Wahai Rasullullah, tidak saya lihat tuan hamba berpuasa satu bulan daripada bulan-bulan (dalam setahun selain Ramadhan) seperti tuan berpuasa pada bulan Sya'aban." Sabda Rasullullah s.a.w.: "Bulan ini (yakni bulan Sya'aban) ialah bulan yang manusia lalai padanya antara Rajab dan Ramadhan, pada hal ia (yakni bulan Sya'aban) adalah bulan diangkat amalan kepada Tuhan seru sekelian alam, maka aku suka amalanku diangkat dan aku berpuasa." (Riwayat al-Nasai)
                        Ummu Salamah r.a. pula berkata: "Tidak pernah aku lihat Rasullullah s.a.w. berpuasa dua bulan berturut-turut melainkan pada bulan Sya'aban dan Ramadhan." (Riwayat al-Turmuzi)
7.    Puasa pada hari Isnin dan Kamis
                        Daripada Abi Hurairah r.a. daripada Rasullullah s.a.w. sabdanya: "Diperlihatkan (kehadrat Allah s.w.t.) segala amalan itu pada hari Isnin dan Kamis, justeru saya suka ketika diperlihatkan amalan-amalanku itu sedang aku berpuasa." (Riwayat al-Turmuzi)
                        Menurut riwayat Muslim diterima daripada Abu Qatadah, pernah ditanyakan kepada Rasullullah sa.w. tentang puasa pada hari Isnin, maka Baginda s.a.w. menjawab dengan sabdanya yang bermaksud: Itulah hari yang padanya aku dilahirkan, padanya aku dibangkitkan menajdi Rasul dan padanya Al-Quran diturunkan kepadaku." (Subul al-Salam)
8.    Puasa hari Rabu, Kamis dan Jum’at
                        Daripada 'Ubaid bin Muslim al-Qurasyi daripada bapanya r.a. ujurnya, aku bertanya atau ditanya oleh Baginda Rasullullah s.a.w. mengenai puasa dahar (sepanjang tahun), maka Baginda Rasullullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: Tidak (maksudnya tidak dibenarkan puasa tersebut), kerana sesungguhnya untuk keluargamu atas dirimu ada hak. Oleh itu berpuasalah pada bulan Ramadhan dan yang mengikutinya (enam hari dalam bulan Syawal), dan pada setiap hari Rabu dan Kamis, maka anda sungguh telah (mendapat pahala) puasa sepanjang tahun dan anda juga telah berbuka." (Riwayat Abu Dawud, al-Nasai dan al-Turmuzi)
                        Daripada Anas bin Malik r.a. bahawa beliau telah mendengar Rasullullah s.a.w. bersabda bermaksud: Sesiapa berpuasa pada hari Rabu, Kamis dan Jum’at, nescaya Allah s.w.t. membina untuknya sebuah istana disyurga daripada permata, yaqut dan zabarzad dan dicatat baginya bebas dari api neraka>" (Riwayat al-Tabrani)
                        Menerusi riwayat daripada Ibnu Umar r.a., Nabi Muhammad s.a.w. bersabda yang bermaksud: "Sesiapa berpuasa pada hari Rabu, Kamis dan Jum’at, kemudian bersedekah pada hari Jum’at sedikit atau banyak, nescaya diampunkan semua dosanya hingga menjadi seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih daripada segala dosa." (Dikeluarkan oleh al-Tabrani)
9.    Puasa pada hari Putih (13,14 dan 15 bulan Islam)
                        Diriwayatkan daripada Jarir r.a. daripada Nabi Muhammad s.a.w. yang bermaksud: "Berpuasa tiga hari pada setiap bulan adalah puasa sepanjang tahun iaitu puasa pada hari-hari putih - pada hari 13,14 dan 15 (bulan Qamariyah)." (Riwayat al-Nasai dengan sanad yang sohih)
10.   Puasa tiga hari pada setiap bulan
                       Diriwayatkan oleh Muslim daripada Abi Qatadah, bahawasanya Baginda Rasullullah s.a.w. bersabda maksudnya: "Puasa tiga hari pada setiap bulan, Ramadhan ke Ramadhan itulah puasa sepanjang masa."
                        Mengenai berpuasa tiga hari pada setiap bulan, ada beberapa pendapat Ulama. Antaranya dikatakan puasa tiga hari itu ialah puasa pada 13,14 dan 15. Inilah pendapat kebanyakkan Ulama, antara lain Umar, Ibnu Mas'ud, Abu Zar, al-Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad dan Ishaq.
                        Sementara al-Nakha'i berpendapat ialah puasa tiga hari pada akhir bulan.
11.    Puasa selang-seli (sehari puasa sehari tidak)
                        Hadith daripada Abdullah bin 'Amru ibnu al-'As r.a. bahawasanya Nabi Muhammad s.a.w. bersabda yang bermaksud: "Telah sampai berita kepadaku bahawa anda berpuasa pada waktu siang dan berjaga (kerana beribadah) waktu malam. Jangan buat demikian kerana untuk jasadmu atas dirimu ada habuan, untuk matamu atas dirimu ada habuan dan untuk isterimu ada habuan. Puasalah dan berbukalah. Puasa tiga hari pada setiap bulan, maka dengan demikian anda mendapat pahala sepanjang tahun." Aku berkata: " Wahai Rasullullah, aku mempunyai kekuatan (keupayaan untuk berpuasa). Sabda Baginda Rasullullah s.a.w. "Maka berpuasalah puasa NabiDaud a.s. iaitu berpuasalah sehari dan berbuka sehari." (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)
                        Daripada Abdullah bin 'Amru ibnu al'As katanya, telah bersabda Rasullullah sa.w. bermaksud: "Puasa yang paling disukai oleh Allah s.w.t. ialah puasa Nabi Daud dan solat yang paling disukai Allah s.w.t. ialah solat Nabi Daud, baginda tidur separuh malam dan bangun beribadah sepertiga malam dan tidur seperempat malam dan baginda berpuasa sehari dan berbuka sehari." (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)
PERINGATAN
1.    Dalam mencari pahala puasa sunnat, janga tersalah hari-hari yang diharamkan berpuasa iaitu:
§         TANGGAL 1 SYAWAL (HARI RAYA AIDIL FITRI)
§         10 ZULHIJJAH (HARI RAYA AIDIL ADHA)HARI-HARI TASYRIQ: 11, 12 DAN 13 ZULHIJJAH
§         HARI SYAK MUNGKIN HARI MULA BERPUASA (30 SYA'ABAN)
§         SELEPAS 15 SYA'ABAN JIKA BUKAN PUASA QADHA ATAU NAZAR ATAU TIADA HUBUNGAN DENGAN PUASA PADA HARI SEBELUMNYA, ATAU BUKAN HARI YANG BIASA BERPUASA
§         PUASA SUNNAT BAGI WANITA TANPA IZIN SUAMI (JIKA SUAMI BERMUKIM YAKNI TAK MUSAFIR ATAU BERPERGIAN JAUH)
2.    JANGAN PULA BERPUASA PADA HARI-HARI YANG DIMAKRUHKAN:
§         PUASA ORANG YANG SAKIT BERSANGATAN
§         PUASA ORANG YANG SANGAT TUA
§         PUASA WANITA YANG HAMIL
§         PUASA ORANG YANG MUSAFIR
§         PUASA PADA HARI 'ARAFAH BAGI ORANG YANG MENGERJAKAN HAJI
§         PUASA PADA HARI SABTU SAHAJA (DITUNGGALKAN)
§         PUASA PADA HARI JUM’AT SAHAJA (DITUNGGALKAN)
§         PUASA ASALNYA SUNNAT DIKERJAKAN OLEH ORANG YANG MENANGGUNG PUASA QADHA
§         PUASA SEPANJANG TAHUN (SEPANJANG MASA)
3.    ORANG YANG MENGERJAKAN PUASA WAJIB DIKEHENDAKI BERNIAT PUASA PADA WAKTU MALAM. ADAPUN PUASA SUNNAT BOLEH BERNIAT PADA PAGI HARI SEBELUM TERGELINCIR MATAHARI (BELUM MASUK WAKTU ZUHUR) DENGAN SYARAT BELUM MELAKUKAN PERKARA-PERKARA YANG MEMBATALKAN PUASA
4.    NIAT PUASA TIDAK SEMESTINYA DENGAN MELAFAZKAN DALAM BAHASA ARAB, MEMADAI MELINTASKAN DIDALAM HATI DENGAN APA-APA  JUGA BAHASA YANG KITA FAHAMI, IAITU BAHAWA KITA HENDAK MELAKUKAN PUASA (SEBUT JENIS PUASANYA) PADA HARI ESOK (JIKA NIAT PADA WAKTU MALAM) ATAU PADA HARI INI (JIKA BERNIAT PADA WAKTU DINIHARI ATAU WAKTU SAHUR ATAU PADA SEBELAH PAGI SELEPAS SUBUH JIKA PUASA SUNNAT)

Puasa Assyura.(10 Muharram)

Bismillahirrohmanirrohim
Assalamu'alaikum wr wb

Tanggal 10 Muharam bagi ummat Islam memiliki makna tersendiri. Sebagian dari mereka menyambutnya dengan rasa syukur dan kegembiraan yang biasanya diungkapkan dengan berpuasa pada hari itu, sedang sebagian yang lain menyambutnya dengan keprihatinan dan kesedihan. Bagaimana dua hal yang sangat kontras ini bisa terjadi?

Tulisan ini mencoba untuk mendudukkan posisi Asyura pada tempatnya yang tepat dalam khasanah Islam. Benarkah puasa Asyura itu merupakan Sunnah Nabi atau bukan?

Sebagai bahan pembahasan adalah hadis riwayat Imam Muslim di bawah ini:

"Ibnu Abbas berkata: "Apabila Nabi Muhammad S.A.W. telah berhijrah ke Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura'. Rasulullah S.A.W bertanya : "Berpuasa apakah kamu ini ?" Orang-orang Yahudi itupun menjawab: "Hari ini hari besar . Pada hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa A.S. dan menenggelamkan Fir'aun dengan bala tenteranya, maka Nabi Musa telah berpuasa sebagai tanda bersyukur kepada Allah pada hari ini. Maka kami pun berpuasa juga." Rasulullah S.A.W. menjawab: "Kamilah yang lebih berhak mengikuti jejak Nabi Musa A.S. daripada kamu." Lalu Rasulullah S.A.W. berpuasa dan menyuruh sahabat-sahabatnya agar berpuasa juga pada hari itu." (HR Imam Muslim).

Berikut ini akan diperlihatkan kejanggalan atau kontradiksi yang terdapat pada "hadis" di atas:

1. Para ahli sejarah sepakat bahwa Nabi hijrah ke Madinah pada bulan Rabiulawwal. Dalam "hadits" di atas dikatakan bahwa nabi melihat orang Yahudi berpuasa asyura ketika beliau hijrah ke Madinah.

Pertanyaannya: Apakah bukan suatu kemusykilan orang berpuasa 10 Muharam (asyura) pada bulan Rabi'ulawal?. Analoginya, apakah bukan suatu kemusykilan kita sholat Jum'at pada hari Sabtu atau hari yang lain? Apakah bukan suatu kemusykilan kita puasa Ramadhan pada bulan Dzulhijah atau bulan yang lain? dan sebagainya.

2. Pada waktu Nabi hijrah ke Madinah, Abdullah Ibnu Abbas masih berusia sekitar 3 (tiga) tahun dan ketika itu beliau masih berada di Mekah (jadi tidak ikut hijrah bersama Nabi).

Pertanyaannya: bagaimana mungkin orang yang berada di Mekah dapat mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi di Madinah? Padahal orang tersebut tidak berada ditempat kejadian. Apalagi dia seorang anak yang baru berusia 3 tahun.

Mungkin anda akan berpikir, bisa saja Ibnu Abbas mendengar dari orang lain. Bila demikian halnya maka anda sedang berspekulasi. Sebab, beliau (Ibnu Abbas) tidak mengatakan bahwa beliau mendengar dari orang lain.

3. Nabi mengajarkan kepada umatnya agar jangan meniru orang Yahudi. Bagaimana mungkin sekarang nabi sendiri melakukan perbuatan yang dilarang oleh beliau? Mustahil. Mungkin anda akan berpikir, bisa saja nabi meniru orang Yahudi kalau itu untuk kebaikan. Sekali lagi anda sedang berspekulasi. Karena tidak pernah ada ralat tentang sabda beliau mengenai pelarangan meniru orang Yahudi. Selain dari pada itu tidak ada satu ayatpun di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan puasa 10 Muharam, lain halnya dengan puasa Ramadhan ataupun sholat yang dikatakan dikerjakan pula oleh orang-orang sebelum kita (ummat Muhammad). Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa puasa Ramadhan atau sholat adalah meniru orang Yahudi.

4. Menurut fakta sejarah, peristiwa di laut merah tersebut (selamatnya Nabi Musa as dan pengikut beliau, serta tenggelamnya Fir'aun bersama tentaranya) terjadi pada bulan Rabiulawwal.

5. Menurut perbandingan agama, tidak ada ajaran Yahudi yang mengajarkan puasa asyura. Singkatnya, orang Yahudi tidak mengenal ajaran puasa asyura (puasa 10 Muharram).

6. Dari point 4 & 5 di atas, kita akan melihat kejanggalan yakni orang menyebut sesuatu (puasa asyura) yang tidak pernah dia kenal atau ketahui sebelumnya. Mungkin anda berpikir, bisa saja orang Yahudi tersebut tidak kenal puasa asyura dan pada waktu itu dia berbohong kepada nabi. Apakah bukan suatu hal yang mustahil Allah tidak memberitahu kepada KekasihNya tentang kebohongan itu? Dan kemudian membiarkan KekasihNya mengamalkan sesuatu berdasar kebohongan? Akal kita jelas akan menolaknya.

Setelah mengetahui adanya kemutahilan-kemustahilan di atas, mungkin anda akan bertanya: Kalau demikian, dari mana datangnya ajaran puasa asyura atau puasa 10 Muharram?

Fakta-fakta seputar tanggal 10 Muharram:

1. Pada tanggal 10 Muharram telah terjadi peristiwa pembantaian di Karbala terhadap Sayyidina Husein bin Ali bin Abi Thalib bin Fathimah az-Zahra binti Muhammad Rasulullah saaw, beserta keluarga dan para pengikutnya oleh bala tentara Yazid bin Mu’awiyah.

2. Kepala Sayyidina Husein as dipenggal dan kemudian diarak menuju Syria (Syam).

3. Setelah sampai disana, Yazid mempermainkan kepala Sayyidina Husein as dan berkata bahwa dia telah membalaskan dendam atas keluarganya yang terbunuh pada Perang Badar.

4. Sebagai rasa syukur, Yazid yang sedang berkuasa saat itu menetapkan tanggal 10 Muharram sebagai 'Hari Kemenangan' dan memerintahkan untuk selanjutnya berpuasa pada tanggal itu.

Senjata apakah yang paling ampuh untuk melegitimasi suatu amalan dan bisa diterima oleh ummat kalau bukan hadis? (sebab kalau menambah sesuatu pada Al Qur'an jelas tidak mungkin dan akan cepat ketahuan). Maka, dengan mudah dapat ditebak darimana munculnya hadis yang dinisbahkan kepada Nabi saaw tsb.

Sebagai bahan perbandingan, menurut penelitian atas Perjanjian Baru (New Testament) yang dilakukan oleh sekitar 75 cendekiawan Nasrani dari seluruh dunia pada tahun delapanpuluhan, menyimpulkan bahwa 80% isinya bukan ucapan Yesus (kita mengenal beliau sebagai Nabi Isa as). Artinya hanya 20% yang ucapan Yesus. Dan dari 20% tsb tidak ada satu katapun dari Yesus yang mengajarkan tentang trinitas. Lebih jauh hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa menurut Yesus sendiri beliau adalah Utusan Tuhan (bukan anak Tuhan apalagi Tuhan itu sendiri).

Kalau orang lain saja, yang sering kita katakan dogmatis, mau menggunakan akalnya dalam urusan agama mereka, mengapa kita sebagai ummat Islam yang justru diperintahkan oleh agama kita agar menggunakan akal kita, merasa tabu untuk menggunakan akal dalam urusan agama dan lebih suka memilih taklid buta? Ironis sekali.

Sebagai orang yang mencintai Rasulullah saaw, tentu kita tidak ingin menyakiti beliau. Ada ancaman yang sangat keras dari Allah SWT bagi orang yang berbuat
demikian.

“Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatinya (mengutuknya) didunia dan diakhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan (Q.S. 33:57)”.

“Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pedih (Q.S. 9:61)”

Kita tahu betapa Nabi Muhammad sangat mencintai dan menyayangi kedua cucu beliau saaw dan menyebutnya sebagai Para Penghulu Pemuda di Surga.

Bersama dan mengikuti orang yang tidak hanya menyakiti bahkan menyembelih cucu Nabi sama saja dengan ikut mengundang laknat Allah.

Camkan dan berhati-hatilah. Jangan sampai yang dikehendaki pahala tapi malah dosa dan laknat yang didapat. Naudzubillah min dzalik.

Bahan-bahan referensi atas uraian saya di atas terutama yang berhubungan dengan Tragedi Karbala tanggal 10 Muharram:

1. Lihat 'Islam Aktual' oleh Dr.Jalaluddin Rakhmat
2. Lihat 'Sawa'iq al-Muhriqah', oleh Ibn Hajar al-Haythami
3. Lihat 'al-Radd Ala al-Muta'assib al-Aneed', oleh Ibn al-Jawzi
4. Lihat 'Tarikh Alisalm'
5. Lihat 'Tarikh al-Kabir',oleh al-Bukhari
6. Lihat 'Fada'il al-Sahaba' oleh Ahmad Ibn Hanbal
7. Lihat 'Musnad Ahmad Hanbal'
8. Lihat 'Dala'il an-Nubuwwah', oleh al-Bayhaqi
9. Lihat 'Mishkat al-Masabih, oleh al-Nawawi.
10. Tentang perintah menggunakan akal, lihat Al Qur'an a.l. S. Muhammad: 19, S.al-Baqarah: 209, 231, 260, 244 dll.
Tazkirah 10 Muharam
Oleh Nabihah [2007/1/28] (166 bacaan)
Alhamdulillah kita masih berada dalam bulan Muharam ketika ini. Banyak perkara yang berlaku dalam bulan ini berkaitan dengan peristiwa yang berlaku sendiri pada para-para nabi .
Tidak lama lagi penantian demi penantian telah tiba dan muslimin dan muslimat menanti hari yang dinantikan iaitu Hari Asyura.

Tiada yang lebih istimewa pada hari Asyura melainkan puasanya yang penuh dengan hikmah dan fadhilatnya.Riwayat daripada Abu Qatadah Al-Ansari maksudnya "Dan ditanya Rasulullah s.a.w mengenai hari Asyura? Baginda menjawab"Ia menebus dosa setahun yang lalu"

Puasa hari Asyura hanya pada hari kesepuluh bulan Muharam.Tidaklah wajib dan barang siapa yang inginkan atau rindukan akan pahalanya maka lakukan lah ia dengan hati yang ikhlas.

Ada kisah yang berlaku ketika berlakunya puasa tersebut iaitu Ibnu Abbas r.a berkata:"Tatkala Rasulullah sampai ke Madinah,baginda melihat orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura.

Baginda bersabda "Apakah ini?"Orang Yahudi menjawab:Hari yang baik ini dimana Allah menyelamatkan Bani Israel daripada musuh mereka,maka Musa berpuasa pada hari itu."

Nabi berdabda"aku lebih baik dan berhak dengan Musa daripada kamu."Lalu baginda berpuasa dan memerintahkan berpuasa"(Riwayat Bukhari)

Itulah bermulanya sejarah dan perintah dari baginda agar kita berpuasa.

Albaihaqi meriwayatkan bahawa Nabi saw bersabda: Puasalah tanggal sembilan dan sepuluh (Muharram), dan jangan meniru orang-orang Yahudi.

Seorang murid mimpi bertemu dgn gurunya yg telah mati, maka ia bertanya : Bagaimanakah keadaannya? Jawab gurunya : Tuhan telah
mengampunkan bagiku dosa enam puluh tahun kerana puasa Asyuraa.

Alyafi'i dan Annasyiri dalam Kitab Idhah menerangkan, yg istimewa dalam riwayat Asyuraa ini, yaitu hari yg juga dipuasakan oleh
binatang-binatang buas dan serangga.

Fatah bin Syukhruf berkata: Saya biasa menghamburkan potongan-potongan roti yg kecil-kecil untuk semut pada tiap hari, dan bila tepat hari Asyuraa
roti itu tidak dimakan.

Alhamdulilah Demi memperkuatkan maksud Asyura kita sampaikan dan amalkan

Perbandingan kita dengan Yahudi memang jelas dan nyata .Dan Rasulullah telah menegaskan bahawa Aku yakni (Islam) lebih berhak berpuasa daripada kaum Yahudi.

Ini kerana Kaum Yahudi menganggapnya sebahagian hari raya dan mereka namakan hari raya Fashah.Telah disyariatkan kepada kita berpuasa pada
hari sebelum iaitu puasa hari 9 dan 10.Puasa pada hari 10 saja hukumnya makruh.

Dari Ibnu Abbas r.a beliau berkata "Saya tidak pernah melihat Rasulullah s.a.w mengutamakan puasa pada hari tertentu daripada hari yang lain kecuali hari (Asyura)dan bulan adalah (Ramadhan). Mengikutkan peristiwa yang berlaku hari ini menurut kata Syeikh Abdullah bin Jibrain berkata :Adapun yang dilakukan oleh orang Rafidhoh(syiah) pada hari Asyura dengan merayakan cara yang menyakiti diri,mencakar muka dan mengkoyak-koyakkan baju ini adalah perbuatan bid`ah .Bertentangan dengan cara sunnah sebenarnya. Wallahu` alam.

Dihari kita menyambut Asyura ini sampaikan pada ahli keluarga dan sahabat kita dan tak lupa juga salawat dan salam kita pada junjungan nabi kita Rasulullah s.a.w serta para sahabat .

Ulama kita dari Ahlil Sunnah wal Jemaah telah menonjolkan beberapa riwayat yg bersangkutan dgn hari Asyura Muharram. Ada drpadanya dari Hadith dan ada dari "research" Ulama (research sampai ke Injil, aurat dan Zabur sekali):
* Nabi Adam dan Ibu Hawa diberi pengampunan setelah kian lama dibuang dari Syurga
* Nabi Idiris diangkat martabatnya (dlm Quran) dan di"letak" dalam Syurga
* Nabi Nuh dan kaumnya "safe landing" setelah Bah Besar---ada riwayat memasak sejenis "bubur" yg mengandungi kacang² dan biji²an
* Nabi Ibrahim diselamatkan Allah daripada Api Si Raja Namrud. (cerita dlm Quran)
* Nabi Yusuf diselmatkan daripada perigi buta (yg ini saya kurang pasti [dzon] buat sementara ini)
* Nabi Ya'akub mendapat penglihatan setelah menjadi buta kerana mengangis disangka anaknya Nabi Yusuf di bunuh binatang buas
* Nabi Isa diangkat ke langit
* Nabi Sulaiman diangkat darjatnya dan dianugerahkan Kerajaan
Sebesar²-besarnya --- Langit, Bumi dan Haiwan
* RASULULLAH SAW DIWAHYUKAN AYAT BERIKUT PADA HARI ASYURA MUHARRAM
: "Yang dengannya Allah mengampuni dosa dosamu yang lalu, dan juga dosa dosa yang akan datang, dan menyempurnakan rahmatNya keatasmu, dan
membimbingmu kejalan yang lurus." Surah Al Fath (48:02)
* wafatnya Saiyidina Hussien di perang Karbala

Disebutkan juga bahawa hujan yg pertama sekali turun di dunia adalah pada Hari Asyura. Dan ada riwayat yg mengatakan hari Kiamat akan
berlaku pada Hari Asyura (yg berjatuh pada hari Jum’at)

KetahuilahNabi Yunus juga keluar drpd perut ikan Nun(mungkin whale) pada Hari Asyura.
********Nabi Yunus berzikir (bertasbih) hari² walaupun dalam segelap-gelapnya malam, segelap-gelapnya dalam dasar laut,
segelap-gelapnya dalam perut ikan Inilah yg menjadi salah satu dalil bagi ahli sufi yg berzikir dlm gelap.

Sejarah dan keutamaan Puasa Asyura
Sesungguhnya hari Asyura (10 Muharram) meski merupakan hari bersejarah dan diagungkan, namun orang tidak boleh berbuat bid’ah di dalamnya. Adapun yg dituntunkan syariat kepada kita pd hari itu HANYANYAH BERPUASA, dengan dijaga agar jangan sampai tasyabbuh dengan orang Yahudi.
“Orang-orang  Quraisy biasa berpuasa pd hari asyura di masa jahiliyyah, Rasulullah pun melakukannya pd masa jahiliyyah. Tatkala beliau sampai di Madinah beliau berpuasa pd hari itu dan memerintahkan umatnya utk berpuasa.” (HSR Bukhari 3/454, 4/102, 244, 7/ 147 Muslim 2/792, dll)
“Nabi tiba di Madinah, kemudian beliau melihat orang2 Yahudi berpuasa pd hari asyura. Beliau bertanya:”Apa ini?” Mereka menjawab:”Sebuah hari yg baik, ini adlh hari dimana Allah menyelamatkan Bani Israil dr musuh mereka, mk Musa berpuasa pd hari itu sbg wujud syukur. Maka beliau rasulullah menjawab:”Aku lebih berhak thd Musa drpd kalian(Yahudi), mk kami akan berpuasa pd hari itu sbg bentuk pengagungan kami thd hari itu.” (HSR Bukhari 4/244, 6/429)
“Rasulullah ditanya ttg puasa Asyura, beliau menjawab:”Puasa itu bias menghapuskan dosa2 kecil pd thn kemaren.”(HSR Muslim 2/818-819)
Cara Berpuasa di Hari Asyura
1.  Berpuasa selama 3 hari tgl 9, 10, dan 11 Muharram
Berdsrkan  hadits Ibnu Abbas yg diriwayatkan oleh Imam Ahmad dng lafadz sbgmana telah disebutkan oleh Ibnul Qayyim dlm al-Huda dan al-Majd Ibnu Taimiyyah dlm al-Muntaqa 2/2:
“Selisihilah orang yahudi dan berpuasalah sehari sebelum dan setelahnya.”
Dan pd riwayat ath-Thahawi menurut penuturan pengarang al-Urf asy-Syadzi:
“Puasalah pd hari Asyura dan berpuasalah sehari sebelum dan setelahnya dan jnglah kalian menyerupai orang Yahudi.”
Namun di dlmnya sanadnya ada rawi yg diperbincangkan. Ibnul Qayyim berkata (dlm Zaadud Ma’al 2/76):”Ini adlh derajat yg paling sempurna.” Syaikh Abdul Haq ad-Dahlawi mengatakan:”Inilah yg Utama.”
Ibnu Hajar did lm Fathul Bari 4/246 juga mengisyaratkan keutamaan ini. Dan termsk yg memilih pendapat puasa 3 hari tsb adalah asy-Syaukani (Nailul Authar 4/245) dan Syaikh Muh Yusuf al-Banury dlm Ma’rifus Sunan 5/434.
Namun mayoritas ulama yg memilih cara ini adl lebih dimaksudkan utk berhati2. Ibnul Qudamah did lm al-Mughni 3/174 menukil pendapat Imam Ahmad yg memilih puasa 3 hari pd saat timbul kerancuan dlm menentukan awal bulan.
2.  Berpuasa tgl 9 10 Muharram
Mayoritas Hadits menunjukkan cara ini:
Rasulullah berpuasa pd hari asyura dan memerintahkan berpuasa. ?Para shahabat berkata:”Ya Rasulullah, sesungguhnya hari itu diagungkan oleh Yahudi.” Beliau bersabda:”Di thn depan insyaAllah kita akan berpuasa pd tgl 9.”, tetapi sebelum datang thn depan Rasulullah telah wafat.” (HSR Muslim 2/798)
Dlm riwayat lain:”Jk aku masih hidup pd thn depan, sungguh aku akan melaksanakan puasa pd hari kesembilan.”(HSR Muslim 2/798; Ibnu Majah, Ahmad, Tabrani dll)
Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dlm Fathul Baari 4/245 :”Keinginan beliau utk berpuasa pd tgl 9 mengandung kemungkinan bahwa beliau tdk hanya berpuasa pd tgl 9 saja, namun juga ditambahkan pd hari kesepuluh. Kemungkinan dimaksudkan utk berhati2 dan mungkin juga utk menyelisihi kaum Yahudi dan Nashara, kemungkinan kedua inilah yg lebih kuat, yg itu ditunjukkan sebagian riwayat Muslim:
“Dari ‘Atha’, dia mendengar Ibnu Abbas berkata:”Selisihilan Yahudi, berpuasalah pd tgl 9 dan 10.” (Abdurrazaq, Thahawi, Baihaqi, dll)
3.  Berpuasa pd tgl 9 10 atau 10 11 Muharram
“Berpuasalah pd hari asyura dan selisihilah orang Yahudi, puasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya.”(Hadits DHOIF, riwayat Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Thahawi)
Hadits marfu’ ini tdk shahih krn ada 3 illat (cacat):
-         Ibnu ABi Laila, lemah krn hafalannya buruk.
-         Dawud bin Ali bin Abdullah bin Abbas, bukan hujjah
-         Perawi sanad hadits tsb scr mauquf lebih tsiqah dan lebih hafal drpd perawi jalan/sanad marfu’
Jd hadits diatas Shahih scr mauquf sbgmana dlm as-Sunan al-Ma’tsurah karya As-Syafi’I no 338 dan Ibnu Jarir ath-Thabari dlm Tahdzibul Atsar 1/218.
Ibnu rajab berkata (Lathaiful Ma’arif hal 49):”Dlm sebagian riwayat disebutkan ATAU SESUDAHNYA mk kata ATAU disini mungkin krn keraguan dari perawi atau memang menunjukkan kebolehan….”
Al-Hafidz berkata (Fathul Baari):”Dan ini adl akhir perkara Rasulullah, dahulu beliau suka menyocoki ahli kitab dlm hal yg tdk ada perintah, lebih2 bila hal itu menyelisihi orang2 musyrik. Maka setelah fathu Makah dan Islam menjd termahsyur, beliau suka menyelisihi ahli kitab sbgmn dlm hadits shoheh. Mk masalah puasa asyura termsk dlm hal itu. Mk pertama kali beliau menyocoki ahli kitab dan berkata:”Kami lebih berhak atas Musa drpd kalian.”, kemudian beliau menyukai menyelisihi ahli kitab, mk beliau menambah sehari sebelum ATAU sesudahnya utk menyelisihi ahli kitab.”
Ar-Rafi’I berkata (at-Talhish al-Habir 2/213):”berdskan ini, seandainya tdk berpuasa pd tgl 9 mk dianjurkan utk berpuasa pd tgl 11.”
4.   Berpuasa pd tgl 10 Muharram saja
Al-Hafidz berkata (Fathul Baari):”Puasa asyura mempunyai 3 tingkatan, yg terendah berpuasa sehari saja, tingkatan diatasnya ditambahpuasa pd tgl 9, dan tingkatan diatasnya ditambah puasa pd tgl 9 dan 11. Wallahu a’lam.”
Bid’ah2 di hari asyura’
 1. Shalat dan dzikir2 khusus, sholat ini disebut dng sholat asyura
 2. Mandi, bercelak, memakai minyak rambut, mewarnai kuku, dan menyemir rambut.
 3. Membuat makanan khusus yg tdk seperti biasanya.
 4. membakar kemenyan.
 5. Sersusah2 dlm kehausan dan menampakkan kesusahannya itu.
 6. Doa awal dan akhir tahun yg dibaca pd malam akhir tahun dan awal tahun (majmu’ Syarif)
 7. Menentukan berinfaq dan memberi makan orang2 miskin
 8. Memberi uang belanja lebih kpd keluarga.
 9. As-Subki berkata (ad-Din al-Khalish 8/417):”Adapun pernyataan sebag orang yg menganjurkan setelah mandi hari ini (10 Muharram) utk ziarah kpd orang alim, menengok orang sakit, mengusap kepala anak yatim, memotong kuku membaca al-Fatihah seribu kali dan bersilaturahmi mk TDK ADA dalil yg menunjukkan keutamaan amal2 itu jk dikerjakan pd hari asyura. YG BENAR amalan2 ini diperintahkan oleh syariat di setiap saat, adapun MENGKHUSUSKAN di hari asyura mk hukumnya adlah bid’ah.”
Perhatikan!!
Hadits :”Barangsiapa memberi kelonggaran pd hari asyura, niscaya Allah akan memberikan kelonggaran kpdnya sepanjang tahun.”
Hadits diatas adlh BATHIL. Imam Ahmad berkata:”Hadits ini tdk sah/bathil.”
Hadits : “Barangsiapa mandi dan bersuci pd hari asyura mk tdk akan sakit di tahun itu kecuali sakit yg menyebabkan pd kematian.”
Hadits diatas adalah Palsu, buatan para pembunuh Husain.
Hadits : “Barangsiapa bercelak dng batu ismid di hari asyura mk matanya tdk akan pernah sakit selamanya.”
Mk ulama seperti Ibnu Rajab, az-Zakarsyi dan as-Sakhawi menilai hadits diatas adlah maudhu’/palsu.
Demikianlah sedikit pembahasan tentang hari asyura’. Semoga kita biasa mengamalkan sunnah dan meninggalkan bid’ah. Amin.
Disalin dari Majalah As-Sunnah edisi 03/V/1421H-2001MKELEBIHAN BERPUASA 10 MUHARRAM DAN PERISTIWA-PERISTIWA YANG TERJADI PADA HARI TERSEBUT
 

Dari Ibnu Abbas r.a berkata Rasulullah S.A.W bersabda: "Barangsiapa yang berpuasa pada hari Aasyura (10 Muharram) maka Allah S.W.T akan memberi kepadanya pahala 10,000 malaikat dan sesiapa yang berpuasa pada hari Aasyura (10 Muharram) maka akan diberi pahala 10,000 orang berhaji dan berumrah, dan 10,000 pahala orang mati syahid, dan barang siapa yang mengusap kepala anak-anak yatim pada hari tersebut maka Allah S.W.T akan menaikkan dengan setiap rambut satu darjat. Dan sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa pada orang mukmin pada hari Aasyura, maka seolah-olah dia memberi makan pada seluruh ummat Rasulullah S.A.W yang berbuka puasa dan mengenyangkan perut mereka".

Lalu para sahabat bertanya Rasulullah S.A.W: "Ya Rasulullah S.A.W, adakah Allah telah melebihkan hari Aasyura daripada hari-hari lain?". Maka berkata Rasulullah S.A.W: "Ya, memang benar, Allah Taala menjadikan langit dan bumi pada hari Aasyura, menjadikan laut pada hari Aasyura, menjadikan bukit-bukit pada hari Aasyura, menjadikan Nabi Adam dan juga Hawa pada hari Aasyura, lahirnya Nabi Ibrahim juga pada hari Aasyura, dan Allah S.W.T menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api juga pada hari Aasyura, Allah S.W.T menenggelamkan Fir'aun pada hari Aasyura, menyembuhkan penyakit Nabi Ayyub a.s pada hari Aasyura, Allah S.W.T menerima taubat Nabi Adam pada hari Aasyura, Allah S.W.T mengampunkan dosa Nabi Daud pada hari Aasyura, Allah S.W.T mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman juga pada hari Aasyura, dan akan terjadi hari kiamat itu juga pada hari Aasyura!".[]
HARI ASYURA 10 MUHARRAM ANTARA SUNNAH DAN BID’AH *


Oleh
Ustadz Aris Munandar bin S.Ahmadi
SEJARAH DAN KEUTAMAAN PUASA ASYURA
Sesungguhnya hari Asyura (10 Muharram) meski merupkan hari bersejarah dan diagungkan, namun orang tidak boleh berbuat bid'ah di dalamnya. Adapun yang dituntunkan syariat kepada kita pada hari itu hanyalah berpuasa, dengan dijaga agar jangan sampai tasyabbuh dengan orang Yahudi.

"Orang-orang Quraisy biasa berpuasa pada hari asyura di masa jahiliyyah, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pun melakukannya pada masa jahiliyyah. Tatkala beliau sampai di Madinah beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa." [1]

"Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di Madinah, kemudian beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Beliau bertanya :"Apa ini?" Mereka menjawab :"Sebuah hari yang baik, ini adalah hari dimana Allah menyelamatkan bani Israil dari musuh mereka, maka Musa berpuasa pada hari itu sebagai wujud syukur. Maka beliau Rasulullah menjawab :"Aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian (Yahudi), maka kami akan berpuasa pada hari itu sebagai bentuk pengagungan kami terhadap hari itu." [2]

Dua hadits ini menunjukkan bahwa suku Quraisy berpuasa pada hari Asyura di masa jahiliyah, dan sebelum hijrahpun Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melakukannya. Kemudian sewaktu tiba di Madinah, beliau temukan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari itu, maka Nabi-pun berpuasa dan mendorong umatnya untuk berpuasa.

Diriwayatkan pada hadits lain.

“Artinya : Ia adalah hari mendaratnya kapal Nuh di atas gunung “Judi” lalu Nuh berpuasa pada hari itu sebagai wujud rasa syukur”[3]

“Artinya : Abu Musa berkata : “Asyura adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan mereka menjadikannya sebagai hari raya, maka Rasulllah Shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Puasalah kalian pada hari itu” [4]

“Artinya :Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya tentang puasa di hari Asyura, maka beliau menjawab : “Puasa itu bisa menghapuskan (dosa-dosa kecil) pada tahun kemarin” [5]

CARA BERPUASA DI HARI ASYURA
[1]. Berpuasa selama 3 hari tanggal 9, 10, dan 11 Muharram
Berdasarkan hadits Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan lafadz sebagaimana telah disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam al-Huda dan al-Majd Ibnu Taimiyyah dalam al-Muntaqa 2/2:

"Selisihilah orang Yahudi dan berpuasalah sehari sebelum dan setelahnya."

Dan pada riwayat ath-Thahawi menurut penuturan pengarang Al-Urf asy-Syadzi:

"Puasalah pada hari Asyura dan berpuasalah sehari sebelum dan setelahnya dan janganlah kalian menyerupai orang Yahudi."

Namun di dalam sanadnya ada rawi yang diperbincangkan. Ibnul Qayyim berkata (dalam Zaadud Ma'al 2/76):"Ini adalah derajat yang paling sempurna." Syaikh Abdul Haq ad-Dahlawi mengatakan:"Inilah yang Utama."

Ibnu Hajar di dalam Fathul Baari 4/246 juga mengisyaratkan keutamaan cara ini. Dan termasuk yang memilih pendapat puasa tiga hari tersebut (9, 10 dan 11 Muharram) adalah Asy-Syaukani (Nailul Authar 4/245) dan Syaikh Muhamad Yusuf Al-Banury dalam Ma’arifus Sunan 5/434

Namun mayoritas ulama yang memilih cara seperti ini adalah dimaksudkan untuklebih hati-hati.Ibnul Qudamah di dalam Al-Mughni 3/174 menukil pendapat Imam Ahmad yang memilih cara seperti ini (selama tiga hari) pada saat timbul kerancuan dalam menentukan awal bulan.

[2]. Berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram
Mayoritas Hadits menunjukkan cara ini:
“Artinya : Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan berpuasa. Para shahabat berkata:"Ya Rasulullah, sesungguhnya hari itu diagungkan oleh Yahudi." Maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: "Di tahun depan insya Allah kita akan berpuasa pada tanggal 9.", tetapi sebelum datang tahun depan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah wafat."[6]

Dalam riwayat lain :
"Artinya : Jika aku masih hidup pada tahun depan, sungguh aku akan melaksanakan puasa pada hari kesembilan."[7].

Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata (Fathul Baari 4/245) :"Keinginan beliau untuk berpuasa pada tanggal sembilan mengandung kemungkinan bahwa beliau tidak hanya berpuasa pada tanggal sembilan saja, namun juga ditambahkan pada hari kesepuluh. Kemungkinan dimaksudkan untuk berhati-hati dan mungkin juga untuk menyelisihi kaum Yahudi dan Nashara, kemungkinan kedua inilah yang lebih kuat, yang itu ditunjukkan sebagian riwayat Muslim”

"Artinya : Dari 'Atha', dia mendengar Ibnu Abbas berkata:"Selisihilan Yahudi, berpuasalah pada tanggal 9 dan 10”.

[3]. Berpuasa Dua Hari yaitu tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11 Muharram
"Berpuasalah pada hari Asyura dan selisihilah orang Yahudi, puasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya”
Hadits marfu' ini tidak shahih karena ada 3 illat (cacat):
[a]. Ibnu Abi Laila, lemah karena hafalannya buruk.
[b]. Dawud bin Ali bin Abdullah bin Abbas, bukan hujjah
[c]. Perawi sanad hadits tersebut secara mauquf lebih tsiqah dan lebih hafal daripada perawi jalan/sanad marfu'

Jadi hadits di atas Shahih secara mauquf sebagaimana dalam as-Sunan al-Ma'tsurah karya As-Syafi'i no 338 dan Ibnu Jarir ath-Thabari dalam Tahdzibul Atsar 1/218.

Ibnu Rajab berkata (Lathaiful Ma'arif hal 49):"Dalam sebagian riwayat disebutkan atau sesudahnya maka kata atau di sini mungkin karena keraguan dari perawi atau memang menunjukkan kebolehan…."

Al-Hafidz berkata (Fathul Baari 4/245-246):"Dan ini adalahl akhir perkara Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, dahulu beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam suka menyocoki ahli kitab dalam hal yang tidak ada perintah, lebih-lebih bila hal itu menyelisihi orang-orang musyrik. Maka setelah Fathu Makkah dan Islam menjadi termahsyur, beliau suka menyelisihi ahli kitab sebagaimana dalam hadits shahih. Maka ini (masalah puasa Asyura) termasuk dalam hal itu. Maka pertama kali beliau menyocoki ahli kitab dan berkata :"Kami lebih berhak atas Musa daripada kalian (Yahudi).", kemudian beliau menyukai menyelisihi ahli kitab, maka beliau menambah sehari sebelum atau sesudahnya untuk menyelisihi ahli kitab."

Ar-Rafi'i berkata (at-Talhish al-Habir 2/213) :"Berdasarkan ini, seandainya tidak berpuasa pada tanggal 9 maka dianjurkan untuk berpuasa pada tanggal 11"

[4]. Berpuasa pada 10 Muharram saja
Al-Hafidz berkata (Fathul Baari 4/246) :"Puasa Asyura mempunyai 3 tingkatan, yang terendah berpuasa sehari saja, tingkatan diatasnya ditambah puasa pada tanggal 9, dan tingkatan diatasnya ditambah puasa pada tanggal 9 dan 11. Wallahu a'lam."

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 03/Tahun V/1421H-2001M. Penerbit Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo-Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183]


MUHARRAM

Filed under: Religi
DIANTARA HUKUM BULAN MUHARRAM
http://www.almanhaj.or.id/index.php?action=more&article_id=2035&bagian=0
http://www.almanhaj.or.id/index.php?action=more&article_id=2035&bagian=1
Rabu, 24 Januari 2007 00:52:28 WIB
Kategori : Mabhats
Oleh  :  Ummu Abdurrahman bintu Muhammad Arfat
Maka berbahagialah bagi seseorang yang dapat mengisi waktunya dengan sesuatu yang dapat mendekatkan dirinya dengan Allah, bebahagialah bagi seseorang yang menyibukkan dirinya dengan ketaatan dan menghindari maksiat. Berbahagialah bagi seseorang yang meyakini adanya hikmah-hikmah Allah yang agung dan rahasia-rahasia-Nya (yang Dia ketahui), dengan melihat kepada silih bergantinya perkara-perkara dan keadaan-keadaan.
“Artinya : Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan” [An-Nur : 44]
Wahai sekalian manusia, sesungguhnya pada hari ini kamu berpisah dengan tahun yang telah lalu, yang menjadi saksi. Dan kamu akan menyambut tahun yang akan datang, tahun yang baru, maka apakah yang telah kamu tinggalkan untuk tahun kemarin ? Dan dengan apa kamu akan menyambut tahun yang baru ini ?
Maka seseorang yang berakal hendaklah menginstropeksi dirinya, dan melihat urusannya. Jika sekiranya dia telah meninggalkan suatu kewajiban, maka segeralah bertaubat dan segeralah untuk memperbaiki apa yang ditinggalkannya. Dan jika dia telah mendhalimi dirinya sendiri dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan hal-hal yang haram segeralah ia meninggalkannya sebelum datangnya kematian.
Dan jika dia termasuk orang yang diberi keistiqomahan oleh Allah, maka mintalah untuk tetap istiqomah sampai akhir hidupnya. [Dari kitab Dhiya’ul Lami Minal Khutabil Jawami’ I/313-314 secara bebas, karya Syaikh Utsaimin]
Awal bulan telah membawa kita ketahun baru Hijriyah, bulan itu ialah bulan Allah Al-Muharam. Hal ini bukanlah sesuatu yang asing lagi bagimu. Tetapi ….! Apakah bulan ini memiliki hukum-hukum yang harus diketahui oleh thalibul ilmi, thalibul haq dan thalibul akhirah (penuntut ilmu, pencari kebenaran dan orang yang menginginkan akhirat)? Yaa … di bulan ini ada amalan-amalan yang harus diperhatikan, sebagai upaya untuk menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan upaya untuk memperoleh pahala serta kebaikan bagi orang yang mengajak kepada petunjuk agama.
“Artinya : Siapa yang mengajak kepada suatu petunjuk maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengikutinya dan tidaklah mengurangi sedikitpun dari pahala mereka” [Hadits Riwayat Muslim]
Pemuda sejati, demi Allah ialah yang memiliki ilmu dan ketaqwaan
Tidaklah dikatakan pemuda sejati kalau tidak memiliki keduanya.
DIANTARA HUKUM-HUKUM BULAN MUHARRAM
Pertama : Dilarang Berbuat Dhalim Di Bulan Itu.
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman.
“Artinya : Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah menganiaya diri dalam bulan yang empat itu” [At-Taubah : 36]
Sesungguhnya Allah tidak menulis di dalam Lauhul Makhfud yaitu pada hari penciptaan langit dan bumi, bahwa jumlah bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan. Empat bulan di antaranya ialah haram (mulia) : Tiga beriringan, yaitu Dzulqa’dah, Dzulhijjah dan Muharram, serta Rajab Mudhar yang ada antara Jumada dan Sya’ban,
“Allah memiliki hikmah yang sempurna, yaitu ketika Dia memilih utusan-utusan dari kalangan malaikat (seperti Jibril untuk menyampaikan wahyu, -red), begitu juga dari kalangan manusia (yakni para rasul yang diutus Allah,-red). Dan Allah juga mengutamakan beberapa waktu dibanding dengan waktu yang lainnya, beberapa tempat dibanding dengan tempat-tempat lainnya. Dan mengutamakan sebagian bulan dengan sebagian lainnya, sebagian hari dengan sebagian lainnya” [Dhiya’ul Lami 2/704]
Adapun tentang larangan berbuat dhalim pada ayat diatas, ulama Salaf berbeda pendapat. Sebagian mereka ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud kedhaliman adalah peperangan secara mutlak. Sebagian mereka berkata –dan ini yang lebih rajih- bahwa maksud dari kedhaliman dalam ayat diatas ialah dilarangnya memulai peperangan. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kedhaliman di dalam ayat ialah berbuat dosa dan kemaksiatan.
Maka –wahai saudara-saudara seagama Islam-, hendaklah kita berhati-hati dari kedhaliman, baik mendhalimi diri kita sendiri atau mendhalimi orang lain. Hendaklah kita mengingat wasiat kekal Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam sabdanya.
“Artinya : Tahukah kalian dengan kedhaliman, karena sesungguhnya kedhaliman itu merupakan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat” [Hadits Riwayat Muslim dan lainnya. Shahih al-Jami no 102]
Dan hendaklah kita menjaga diri dari do’anya orang-orang yang didhalimi, walaupun ia kafir atau fajir (jahat), karena sesungguhnya do’anya dikabulkan oleh Allah (karena tidak ada penghalang antara dia dengan Allah).
Ingatlah kita kepada sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam
“Artinya : Tidak ada dari satu dosapun yang lebih pantas untuk dicepatkan siksanya bagi pelaku dosa itu baik di dunia maupun di akhirat daripada melewati batas (kedhaliman) dan memutus silaturahim” [Ash-Shahihah no 915]
Di dalam syair dikatakan.
Apakah orang yang sangat dhalim itu akan selamat.
Padahal di belakangnya terdapat panah do’a yang siap menancap dari orang negeri Qas yang sedang ruku.
Maka hendaklah orang-orang yang terdhalimi bergembira dengan diijabahi do’a mereka oleh Allah yang Maha Mendengar dan Mengetahui, walaupun selang beberapa waktu.
Hendaklah mereka senang dan tenang, yaitu bahwa orang-orang yang dhalim itu akan celaka di dunia dan akhirat. Dan bahwasanya Allah tidaklah menyelisihi janjiNya, “akan tetapi kalian itu kaum yang tergesa-gesa”.
Adapun orang yang membantu orang-orang yang dhalim di dalam kedhaliman dan kesesatan mereka, apapun kedudukan orang-orang yang dhalim itu, baik penguasa ataupun rakyat, maka ingatlah bahwa adzab yang pediah pasti akan menunggu mereka. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.
“Artinya : Siapa membantu orang yang dhalim, untuk menolak kebenaran dengan kebhatilannya, maka sesungguhnya jaminan Allah dan RasulNya telah terlepas darinya” [Hadits Riwayat Hakim. Shahihul Jami’ no 6048]
Hadits yang mulia diatas cukuplah menjadi peringatan dari kedhaliman, baik kecil maupun besar, bagi orang yang berakal, atau orang yang mau mendengarkan, sedangkan dia menyaksikan.
Kedua : Disunahkan Puasa Secara Mutlak Khususnya 9 dan 10 Muharram
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.
“Artinya : Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadhan adalah puasa pada bulan Muharram” [Hadits Riwayat Muslim dari Abu Hurairah]
Adapun puasa 9 Muharram, maka itu disunnahkan. Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhu meriwayatkan.
“Artinya : Ketika Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan (para sahabat) supaya berpuasa. Para sahabat berkata : “Wahai Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, sesungguhnya hari itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani”, Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Pada tahun depan insya Allah kita puasa tanggal 9”. Tetapi beliau wafat sebelum datangnya tahun berikutnya” [Hadits Riwayat Muslim]
Di dalam hadits lain.
“Artinya : Seandainya aku mendapati tahun depan, maka aku akan puasa tanggal 9. Tetapi beliau meninggal sebelum itu” [Hadits Riwayat Muslim]
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menganjurkan kepada umatnya supaya berpuasa Asyura (tanggal 10 Muharram), ketika ditanya tentang puasa Asyura, dengan sabdanya ;
“Artinya : Puasa Asyura menghapus kesalahan setahun yang telah lalu” [Hadits Riwayat Muslim]
Beliau juga senantiasa melakukan puasa Asyura berdasarkan hadits Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata.
“Artinya : Tidaklah aku melihat Rasulullah lebih menjaga puasa pada hari yang diutamakannya dari hari lain kecuali hari ini, yaitu Asyura” [Shahih At-Targhib wa Tarhib]
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.
“Artinya : Sesungguhnya Asyura merupakan hari diantara hari-hari Allah” [Hadits Riwayat Muslim]
Benarlah bahwa Asyura merupakan hari-hari Allah, yang pada hari itu al-haq mendapatkan kemenangan atas kebatilan. Orang-orang mukmin yang sedikit mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir yang banyak. Pada hari itu pula Allah menyelamatkan Nabi Musa ‘Alaihis sallam dan kaumnya dari kejaran Fair’aun. Maka berpuasalah Nabi Musa ‘Alaihis sallam sebagai wujud syukur kepada Allah. Tatkala Rasulullah datang di Madinah dan mengetahui bahwa orang Yahudi puasa pada hari itu, beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya tentang sebabnya. Maka orang-orang Yahudi menjawab bahwa mereka mengagungkan hari itu, karena pada hari itu Nabi Musa ‘Alaihis sallam dan kaumnya diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir’aun. Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.
“Artinya : Maka aku lebih berhak terhadap Musa daripada kamu. Maka beliaupun berpuasa dan memerintahkan umatnya supaya berpuasa pada hari itu” [Hadits Riwayat Bukhari]
Pada mulanya puasa Asyura diwajibkan, tetapi setelah Allah mewajibkan puasa pada bulan Ramadhan, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.
“Artinya : Barangsiapa berkehendak, silahkan berpuasa, dan barangsiapa berkehendak, silahkan meninggalkan (tidak berpuasa)”.
Mungkin ada orang yang berkata : “Bagaimana Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berpuasa pada hari Asyura, mengikuti orang-orang Yahudi, padahal kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka, yaitu orang-orang yang di murkai oleh Allah”.
Jawabannya adalah : Bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah berpuasa Asyura pada zaman jahiliyah, bahkan orang Quraisy pun berpuasa pada hari itu. Jadi Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berpuasa Asyura itu sebelum beliau datang ke Madinah (yang disana bertemu dengan orang-orang Yahudi,-red). Kemudian Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam membenarkan khabar orang-orang Yahudi, bahwa nabi Musa ‘Alaihis sallam berpuasa pada hari itu sebagai wujud syukur, karena Allah telah menyelamatkan dari Fir’aun. Maka orang-orang Yahudi pun mengagungkan hari itu. Al-Mazari berpendapat bahwa pembenaran Nabi kepada Yahudi mungkin setelah Nabi diberi wahyu tentang kebenaran mereka, dan kabar itu telah sangat masyhur pada beliau. Atau mungkin orang Yahudi yang telah masuk Islam, seperti Ibnu Salam, telah mengabarkan kepada Nabi tentang kebenaran kabar tersebut, Kesimpulannya, bahwa Nabi melakukan puasa Asyura bukanlah karena mengikuti orang Yahudi, karena Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah berpuasa sebelum Rasulullah pergi ke Madinah. Dan waktu itu menyamai Ahli Kitab dalam perkara yang tidak dilarang secara syar’i.
http://www.almanhaj.or.id/index.php?action=more&article_id=2035&bagian=1
KAIDAH MUWAFAQAH (MENYAAMAI) MEWUJUDKAN ADANYA TASYABUH (MENYERUPAI).
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidaklah menyamai Yahudi dalam mengagungkan hari Asyura dengan cara mereka. Bahkan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyelisihi mereka, yaitu dengan (niat) melakukan puasa satu hari sebelum Asyura yaitu tanggal 9 Muharram
Adapun puasa setelahnya yaitu 11 Muharram , ini berdasarkan hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.
“Artinya : Berpuasalah pada hari Asyura dan selisihilah orang Yahudi, puasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya”
Hadits ini disebutkan oleh Syaikh Al-Albani di dalam ta’liq (komentar) nya terhadap Shahih Ibnu Khuzaimah juz 3 no. 290, bahwa sanadnya dha’if, karena kejelakan hafalan Abu Laila, dan Atha’ serta yang lain menyelisihinya juga. Bahkan Ath-Thahawi dan Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas secara mauquf (dari perkataan Ibnu Abbas) dan sanadnya shahih.
Sekarang jelaslah tentang kelemahan orang yang menyatakan bahwa puasa Asyura itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi tingkatannya adalah puasa sebelum ataupun sesudahnya. Dalam hal ini perkataan Ibnu Abbas menjadi penguat puasa pada tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram dalam rangka untuk menyelisihi orang Yahudi. Inilah pendapat yang dipilih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Fatawa juz 25 hal. 313. Wallahu a’lam
PERINGATAN TENTANG HADITS DHAIF YANG BERKAITAN DENGAN KEUTAMAAN ASYURA
“Artinya : Siapa yang memberikan kelonggaran (nafkah) kepada orang yang menjadi tanggungannya pada hari Asyura, maka Allah akan memberikan kelonggaran kepadanya selama setahun penuh”.
Hadits dhaif sebagaimana disebutkan di dalam Kitab Tamamul Minnah oleh Syaikh Al-Albani hal. 412
“Artinya : Siapa yang bercelak dengan itsmid pada hari Asyura, dia tidak akan terkena penyakit mata selamanya”
Hadits maudhu (palsu) sebagaimana di dalam kiat Adh-Dhaifah no. 224
Maka sikap Ahlu Sunnah wal Jama’ah di dalam menghadapi hari Asyura adalah bahwa Asyura bukanlah hari untuk senda gurau ataupun untuk mencela. Akan tetapi yang sunnah ialah melakukan puasa, sebagaimana Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berpuasa pada hari itu, bahkan menganjurkannya. Dan terkutulah ahli bid’ah (yang membikin berbagai bid’ah pada hari yang mulia ini)
“Artinya : Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa mengagungkan hari itu dan memanggil bayi-bayi yan menyusui milik beliau dan Fathimah, kemudian beliau meludah di mulut mereka dan memerintahkan ibu mereka agar tidak menyusuinya sampai malam”
Hadits dhaif, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Shahih Ibnu Khuzaimah no. 2089
Akhirnya, inilah yang bisa kami ketengahkan tentang pembahasan penting yang berhubungan dengan bulan Muharram. Jika pembaca menginginkan pembasahan yang lebih luas bisa melihat kitab-kitab fikih induk dan kitab-kitab aqidah yang membantah ahli bid’ah dan kitab-kitab lain yang membahas masalah ini. Dan juga hendaknya melihat kitab Ra’sul Husain karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, kitab Istisyhadul Husain karya Ibnu Katsir, dan kitab Al-Awashim Minal Qawashim karya Ibnul Arabi Al-Maliki. Sehingga bisa mengetahui hakikat peristiwa musibah Husain bin Ali menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Dan juga mengetahui seberapa besar bid’ah-bid’ah dan kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang Syi’ah Rafidhah, yang mengatas namakan kecintaan kepada Ahlul Bait dan pembelaan kepada mereka dengan merusak sejarah Islam. Dan agar mengetahui berdasarkan ilmu, tentang sejarah Husain Radhiyalahu ‘anhu dan riwayat-riwayat yang menceritakan tentang musibah yang besar itu. Yang hingga kini terus menerus umat harus membayar harga musibah tersebut. Semua itu mereka lakukan dengan mengatas namakan Ahlul Bait dan penghapusan dosa terbunuhnya Husain dengan cara membunuh Ahlu Sunnah wal Jama’ah, mengadakan propaganda-propaganda untuk melawan Ahlus Sunnah, dan menanamkan rasa takut di hati mereka. Maka semoga Allah membinasakan ahli bid’ah dan ahli ahwa, yang mereka itu membunuhi umat Islam tetapi membiarkan para penyembah berhala.
Kita memohon kepada Allah semoga Dia menyelamatkan kita dari bid’ah-bid’ah dan dari perkara-perkara yang diadakan di dalam agama.
[Diterjemahkan oleh Abu Aminah Ady Abdul Jabbar dari majalah Al-Ashalah, hal.67-73, No. 11, 15 Dzulhijjah 1414h]
[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 03/Tahun V/1421H-2001M. Penerbit Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo-Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183]

MAKNA KESUCIAN DARI BULAN-BULAN HARAM (AL ASY HURUL HURUM)

Ditulis pada oleh abuzubair
Al Asy Hurul Hurum adalah bulan Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Bulan-bulan ini di istimewakan oleh Allah Ta’ala dengan kesuciannya dan Dia menjadikan bulan-bulan ini sebagai bulan-bulan pilihan di antara bulan yang ada. Allah Ta’ala berfirman:
pic5.jpg
Sesungguhnya bilangan bulan disisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya empat bulan haram…” (QS. At Taubah:36)
Ibnu Jarir ath Thabari rahimahullah meriwayatkan melalui sanadnya, dari Ibnu Abbas radhiallahu anhu sehubungan dengan pengagungan Allah terhadap kesucian bulan-bulan ini, beliau berkata, “Allah Ta’ala telah menjadikan bulan-bulan ini sebagai (bulan-bulan yang) suci, mengagungkan kehormatannya dan menjadikan dosa yangdilakukan pada bulan-bulan ini menjadi lebih besar dan menjadikan amal shalih serta pahala pada bulan ini juga lebih besar.” (Tafsir ath Thabari)
Orang-orang arab pada masa Jahilyah mengharamkan (mensucikan) bulan ini, mengagungkannya serta mengharamkan peperangan pada bulan-bulan ini. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, “Bulan-bulan yang diharamkan (disucikan) itu hanya ada empat. Tiga bulan secara berururtan dan satu bulannya berdiri sendiri (tidak berurutan) lantaran adanya manasik Haji dan Umrah. Maka , ada satu bulan yang telah diharamkan (disucikan) yang letaknya sebelum bulan-bulan Haji, yaitu bulan Dzulqa’dah, karena ketika itu mereka menahan diri dari perang. Sedangkan bulan Dzulhijah diharamkan(disucikan) karena pada bulan ini mereka pergi menunaikan ibadah Haji, dan pada bulan ini mereka menyibukkan diri dengan berbagai ritual manasik Haji. sebulan setelahnya, yaitu bulan Muharram juga disucikan karena pada bulan ini mereka kembali dari Haji ke negeri asal mereka dengan aman dan damai. Adapun bulan Rajab yang terletak di tengah-tengah tahun diharamkan (disucikan) karena orang yang berada di pelosok Jazirah Arabia berziarah ke Baitul Haram. Mereka datang berkunjung ke Baitul Haram dan kembali ke negeri mereka dengan keadaan aman.” (Tafsir Ibni Katsir)
Adapun dalil yang terdapat dalam al Qur’an tentang bulan-bulan Hara mini adalah firman Allah Ta’ala:
pic6.jpg
Mereka bertanya tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah:’ Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar…’” (QS. Al Baqarah:217)
Juga firman Allah:
pic7.jpg
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan Haram…” (QS. Al Maidah:2)
Al Hafizh Ibnu Katsir menyatakan,”Yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah pemuliaan dan pensucian bulan tersebut dan pengakuan terhadap kemuliaannya serta meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, seperti memulai peperangan dan penegasan terhadap perintah menjauhi hal yang diharamkan…” (Tafsir Ibnu Katsir)
Allah Ta’ala berfirman:
pic8.jpg
Allah telah menjadikan Ka’bah, rumah suci itu sebagai pusat (peribadatan dan urusan dunia) bagi manusia, dan (demikian pula) bulan Haram…”(QS. Al Ma’idah:97)
Al Baghawi rahimahullah menuturkan, “Maksudnya bahwa Allah menjadikan bulan-bulan Haram ini sebagai penunaian kewajiban kepada manusia untuk menstabilkan keadaan pada bulan-bulan ini dari peperangan.” (Tafsir Al Baghawi dan Zaadul Masiir). Di dalam ash Shahihahin terdapat hadist dari Abu Bakrah rahimahullah dari Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wassalam banwa beliau bersabda:
Sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dalam setahun itu terdapat dua belas bulan. Empat diantaranya adalah bulan haram (disucikan). Tiga dari empat bulan itu, (jatuh secara) berurutan yaitu Dzulqa’dah, Dzulhijah, Muharram. Sedangkan Rajab (yang disebut juga sebagai) syahru Mudhar, terletak diantara Jumada (ats Tsaniyah) dan Sya’ban.” (QS. Bukhari)
Sekelompok orang dari generasi salaf berpandangan bahwa hukum diharamkannya peperangan pada bulan-bulan haram ini, adalah tetap dan berlangsung terus-menerus hingga saat ini, karena dalil-dalil terdahulu. Sedangkan yang lainnya berpendapat bahwa sesungguhnya larangan memerangi kaum musyrikin pada bulan-bulan haram ini telah terhapus (mansukh) dengan firman Allah Ta’ala :
pic9.jpg
Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah menganiaya diri sendiri dalam bulan yang empat itu, dan perangilah musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi semuanya…” (QS. At Taubah:36)
Imam Ibnu Jarir ath Thabari rahimahullah mentarjih ( menguatkan) pendapat terakhir ini (lihat tafsir ath Thabari), sedangkan Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa pendapat yang terakhir ini lebih masyhur (lihat Tafsir Ibni Katsir).
BEBERAPA KEBERKAHAN DAN KEUTAMAAN BULAN-BULAN HARAM
Telah dijelaskan dimuka mengenai kemuliaan bulan-bulan haram ini atas bulan-bulan lainnya, serta agungnya kesucian bulan-bulan haram ini. Maka sekarang, penulis akan memaparkan beberapa keutamaan dan keberkahan yang terkandung dalam setiap bulan haram (yang disucikan) ini.
1. Bulan Dzulqa’dah
Dia merupakan salah satu bulan Haji (asyhurul hajji) yang dijelaskan oleh Allah dalam friman-Nya:
pic10.jpg
(Musim) Haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi…” (QS.Al Baqarah:197)
Asyhurun ma’luumaat (bulan-bulan yang dikenal) merupakan bulan yang tidak sah ihram Haji kecuali pada bulan-bulan ini (asyhurun ma’luumaat) menurut pendapat yang shahih. (lihat Tafsir Ibnu Katsir). Dan yang dimaksud dengan bulan-bulan Haji (asyhurul hajji) adalah bulan Syawal, Dzulqa’dah dan sepuluh hari dari bulan Dzulhijjah. Diantara keistimewaan bulan ini, bahwa empat kali ‘Umrah Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam terjadi pada bulan ini, hal ini tidak termasuk ‘Umrah beliau yang dibarengi dengan Haji, walaupun ketika itu beliau Shalallahu ‘Alaihi Wassalam berihram pada bulan Dzulqa’dah dan mengerjakan ‘Umrah tersebut di bulan Dzulhijjah bersamaan dengan Hajinya. (Lathaa if al Ma’aarif, karya Ibnu Rajab; Zaadul Ma’aad).
Ibnul Qayyim menjelaskan pula bahwa ‘Umrah di bulan-bulan Haji setara dengan pelaksanaan Haji di bulan-bulan Haji. Bulan-bulan haji dikhususkan oleh Allah dengan ibadah Haji, dan Allah menjadikan bulan-bulan ini sebagai waktu pelaksanaannya. Sementara ‘Umran merupakan Haji kecil, maka waktu yang paling utama untuk ‘Umrah adalah pada bulan-bulan Haji. Sedangkan Dzulqa’dah berada di tengah-tengah bulan Haji tersebut. (Zaadul Ma’aad).
Karena itu terdapat riwayat dari beberapa ulama Salaf bahwa disukai melakukan ‘Umrah pada bulan Dzulqa’dah. (Lathaa if al Ma’aarif). Akan tetapi ini tidak menunjukkan bahwa ‘Umrah di bulan Dzulqa’dah lebih utama daripada ‘Umrah di bulan Ramadhan. Keistimewaan lain yang dimiliki bulan ini, bahwa masa tiga puluh malam yang Allah janjikan kepada Musa untuk berbicara pada-Nya jatuh pada malam-malam bulan Dzulqa’dah. Sedangkan al asyr (sepuluh malan tambahan)nya jatuh pada periode sepuluh malam dari bulan Dzulhijjah berdasarkan pendapat mayoritas ahli Tafsir. (lihat Tafsir Ibnu Katsir).
Sebagaimana firman Allah Ta’ala:
pic11.jpg
Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi)…”(QS. Al A’raaf:142)
2. Bulan Dzulhijjah
Diantara beberapa keutamaa dan keberkahan bulan ini, bahwa seluruh manasik Haji dilakukan pada bulan ini. Kesemuanya itu merupakan syi’ar-syi’ar yang besar dari berbagai syi’ar Islam. Terdapat di dalamnya, sepuluh hari pertama yang penuh dengan keberkahan dan keutamaan, lalu tiga hari berikutnya merupakan hari-hari tasyriq yang agung. (sebagaimana yg dijelaskan pada artikel khusus tentang bulan Dzulhijjah, keutaman sepuluh hari pertama Dzulhijjah).
3. Bulan Muharram
Di antara keutamaan dan keberkahan bulan ini, sebagaimana yang tercantum dalam Shahih Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, ia berkata, “Rasulullah Shalallahu ‘Alahi Wassalam bersabda:
Puasa yang paling utama setelah Ramadhan adalah (puasa yang jatuh pada) bulan Allah, (yaitu) Muharram…” (HR. Muslim)
Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, “Nabi Shalallahu ‘Alahi Wassalam menamakan Muharram dengan bulan Allah (syahrullaah). Penisbatan nama bulan ini dengan lafazh ‘Allah’ menunjukkan kemuliaan dan keutamaan bulan ini, karena sesungguhnya Allah tidak menyandarkan (menisbatkan) lafazh tersebut kepada-Nya kecuali karena keistimewaan dan kekhususan yang dimiliki oleh makhluk-nya tersebut dan seterusnya. (Laatha if al Ma’aarif).
Sebagian ulama memberikan alasan yang mengaitkan tentang keutamaan puasa pada bulan ini. Maksudnya, bahwa sebaik-baik bulan untuk melakukan puasa sunnat secara penuh setelah bulan Ramadhan, adalah Muharram. Karena berpuasa sunnat pada sebagian hari, seperti hari ‘Arafah atau enam hari di bulan Syawal lebih utama (afdhal) daripada berpuasa pada sebagian hari-hari bulan Muharram. (Laatha if al Ma’aarif)
Diantara keberkahan bulan Muharram berikutnya, jatuh pada hari kesepuluh, yaitu hari ‘Asyura. Hari ‘Asyura ini merupakan hari yang mulia dan penuh berkah. Hari ‘Asyura ini memiliki kesucian dan kemuliaan sejak dahulu. Dimana pada hari ‘Asyura ini Allah Ta’ala menyelamatkan seorang hamba sekaligus Nabi-Nya, Musa ‘Alaihis Salam dan kaumnya serta menenggelamkan musuhnya, Fir’aun dan bala tentaranya. Sesungguhnya Nabi Musa ‘Alaihis Salam berpuasa pada hari ini sebagai bentuk syukurnya kepada Allah. Sedangkan orang-orang Quraisy di zaman Jahilliyah juga berpuasa pada hari ini, begitu juga Yahudi. Mereka dulu berpuasa pada hari ‘Asyura. Berdasarkan pendapat kebanyakan ulama, puasa ini pada mulanya wajib bagi kaum muslimin sebelum diwajibkannya puasa Ramadhan, kemudian (berubah) menjadi sunnah. Sebagaimana yang tedapat dalam ash Shahihain dari ‘Aisyah radhiallahu anha, ia berkata:
Dahulu orang-orang Quraisy berpuasa ‘Asyura pada zaman Jahilliyah. Dan Rasulullah Shalallahu ‘Alahi Wassalam sendiri juga berpuasa ‘Asyura. Ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau terus melaksanakan puasa ‘Asyura, dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Lalu ketika diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadhan, beliau bersabda:’Barangsiapa yang mau berpuasa ‘Asyura, berpuasalah dan barangsiapa yang ingin meninggalkannya, tinggalkanlah.’” (HR. Bukhari dan Muslim)
Dan juga tertera dalam ash Shahihahin dari Ibnu ‘Abbas radhiallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shalallahu ‘Alahi Wassalam datang ke Madinah dan beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari ‘Asyura. Maka Rasulullah Shalallahu ‘Alahi Wassalam bertanya pada mereka, “Hari apakah ini, yang kalian berpuasa di dalamnya?” Mereka menjawab: “Ini adalah hari yang agung, pada hari inilah Allah menyelamatkan Musa ‘Alaihis Salam dan kaumnya, dan menenggelamkan Fir’aun dan bala tentaranya. Maka Musa berpuasa pada hari ‘Asyura ini sebagai tanda syukurnya.” Kemudian Rasulullah Shalallahu ‘Alahi Wassalam bersabda: “Maka, kami lebih berhak terhadap Musa ‘Alaihis Salam dan lebih diutamakan daripada kamu sekalian.” Lalu Rasulullah Shalallahu ‘Alahi Wassalam berpuasa ‘Asyura dan memerintahkan kaum muslimin agar berpuasa. (HR. Bukhari dan Muslim)
Dan puasa pada hari ini memiliki keutamaan yang besar, dimana puasa ini dapat meleburkan dosa-dosa setahun yang lalu, sebagaimana tertera dalam Shahih Muslim, dari Abu Qatadah al Anshari radhiallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah Shalallahu ‘Alahi Wassalam ditanya tentang puasa pada hari ‘Asyura, maka beliau bersabda, “Dia akan menggugurkan (dosa-dosa) setahun yang lalu.” (HR. Muslm)
Sebagian ulama berpendapat sunnah berpuasa pada hari kesembilan bersamaan dengan hari kesepuluh karena Nabi Shalallahu ‘Alahi Wassalam berpuasa pada hari kesepuluh dan berniat akan berpuasa pada hari kesembilan. Imam Nawawi rahimahullah menyatakan, “Barangkali sebab dari puasa dua hari ini agar tidak tasyabbuh (serupa) dengan Yahudi yang berpuasa hanya di hari kesepuluh.” (Syarhun Nawawi li Shahih Muslim)
Tidak ada lagi yang disyari’atkan pada hari ‘Asyura ini selain puasa. Namun sebagian orang mengada-adakan perkara baru (bid’ah) yang tidak ada dasarnya sama sekali, atau hanya bersandar pada hadits-hadits maudhu’ (palsu) atau hadits-hadits dha’if (lemah). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah menyebutkan beberapa perkara mungkar, yang diada-adakan oleh ahlul ahwaa’ (pengikut hawa nafsu), yaitu kaum Rafidhah yang pada hari ‘Asyura pura-pura haus dan sedih, serta perkara-perkara baru lainnya yang tidak disyari’atkan oleh Allah Ta’ala dan Rasul-Nya. Dan tidak pula dilakukan oleh seorang pun dari generasi Salaf dan dari ahli Bait Rasulullah Shalallahu ‘Alahi Wassalam maupun dari yang lainnya. Sesungguhnya musibah terbunuhnya al Husain bin Ali bin Abu Thalib pada hari ‘Asyura ini, wajib disikapi seperti penyiikapan terhadap berbagai musibah dengan mengembalikannya kepada penyikapan yang disyari’atkan.
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah juga menyebutkan bahwa sebagian orang mengada-adakan perkara baru (bid’ah) dalam masalah ini dengan bersandar pada hadits-hadits palsu yang tidak berdasar seperti fadhilah mandi pada hari ‘Asyura, bercelak atau berjabat tangan, atau menampakkan rasa senang dan bahagia, dan meluaskan nafkahnya pada hari itu. (lihat Iqtidhaa-ush Shiraathil Mustaqiim li Mukhaalafatil Ash haabil Jahiim).
4. Bulan Rajab
Diriwayatkan bahwa apabila Rasulullah Shalallahu ‘Alahi Wassalam memasuki bulan Rajab beliau berdo’a:
Ya, Allah berkahilah kami di bulan Rajab (ini) dan (juga) Sya’ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadhan.” (HR. Imam Ahmad, dari Anas bin Malik).
Setelah menelaah hadist ini, Ibnu Taimiyyah rahimahullah menyatakan,” Tidak pernah diriwayatkan dari Nabi Shalallahu ‘Alahi Wassalam tentang fadhilah bulan Rajab di hadits-hadits yang lain. Bahkan kebanyakan hadits yang tersebar tentang keutamaan bulan Rajab ini yang disandarkan kepada Rasulullah Shalallahu ‘Alahi Wassalam adalah dusta…”(Iqtidhaa-ush Shiraatil Mustaqiim).
Ahlul bid’ah telah memalsukan banyak hadits tentang keutamaan bulan yang disucikan ini, dan juga tentang kekhususan sebagian ibadah yang dilakukan pada bulan ini, seperti shalat dan puasa. Dan diantara orang yang mengingatkan hal ini adalah al Hafizh Ibnu Hajar al Asqalani rahimahullah dalam risalahnya, Tabyiinul ‘Ajab bi Maa Warada fii Fadhli Rajab. Dalam risalah ini beliau menjelaskan, “Tidak muncul satupun hadits shahih tentang keutamaan bulan Rajab, tidak pula tentang puasanya, tidak tentang puasa tertentu, dan tidak juga tentang mendirikan shalat malam tertentu di bulan ini yang dikuatkan oleh sebuah hadits yang layak untuk dijadikan sebagai hujjah.” (Risaalah Tabyiin al ‘Ajab). Kemudian beliau menyebutkan hadits-hadits yang meriwayatkan hal ini dan menjelaskan hukum-hukum dari hadits tersebut.
Ibnu Rajab rahimahullah menyatakan: “ Tidak benar bahwa di dalam bulan Rajab terdapat shalat tertentu yang khusus untuk bulan ini saja.” Lalu dia mengatakan, “ Tidak benar dalam keutamaan puasa bulan Rajab secara khusus terdapat satu riwayat dari Nabi Shalallahu ‘Alahi Wassalam dan para Sahabatnya.” (Laathaa iful Ma’aarif). Karena itu kebanyakan ulama Salaf membenci pengkhususan bulan Rajab dengan puasa.
Abu Bakat ath Thurthusi telah merinci masalah ini dengan mengatakan:”Shaumnya seseorang (yang dikhususkan) pada bulan ini dimakruhkan dari tiga segi, di antaranya bahwa pengkhususan kaum muslimin dengan puasa setiap tahunnya (pada bulan ini) akan menyebabkan orang-orang awam mengira bahwa hal itu adalah fardhu seperti halnya Ramadhan, atau mereka akan mengira bahwa hal itu adalah sunnah yang tetap. dikhususkan oleh Rasul Shalallahu ‘Alahi Wassalam dengan shaum rutin, atau shaum yang didalamnya dikhususkan dengan keutamaan pahala atas seluruh bulan…” Kemudian beliau mengatakan,”Jika ditinjau dari bab keutamaan-keutamaan Sunnah Nabi Shalallahu ‘Alahi Wassalam atau dari prakteknya, tidak wajib dan tidak pula sunnah menurut kesepakatan dan tidak ada lagi anjuran melakukan puasa melainkan puasa yang sudah ditentukan.”
Adapun ‘Umrah di bulan Rajab telah disebutkan oleh Ibnu Rajab bahwa “umrah dibulan Rajab itu adalah hukumnya sunnah menurut pendapat mayoritas generasi Salaf. Diantaranya ‘umar bin Khaththab radhiallahu anhu dan ‘Aisyah radhiallahu anha. (lihat Laathaa-iful Ma’aarif)
 Dinukil dari Kitab: At Tabaruk Anwaa’uhu wa Ahkaamuhu (edisi terjemahan: Amalan dan Waktu yang Diberkahi), penulis Dr. Nashir bin ‘Abdirrahman bin Muhammad al Juda’i

Berburu Pahala di Bulan Muharram

Dari abi hurairah R.A bahwasanya rasulullah SAW bersabda puasa yang paling utama setelah puasa di bulan ramadhan adalah berpuasa di bulan muharram dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam [diriwayatkan oleh muslim]
Allah menjadikan musim2 kebaikan silih berganti menghampiri kita baru saja kita melalui bulan suci dzulhijjah bulan dimana setiap muslim yang mampu menunaikan ibadah haji baik dari kemampuan harta dan fisik diwajibkan untuk melaksanakannya.
Kini telah tiba pula bulan suci muharram,bulan yang menjadi pembuka kalender hijriyyah yang terdiri dari 12 bulan sebagaimana yang allah sebutkan dalam alqur’an: sesungguhnya bilangan bulan di sisi allah ada 12 bulan yang termaktub dalam kitabnya(al-qur’an) hari dimana langit dan bumi di ciptakan termasuk didalam bulan2 itu empat bulan haram,itulah agama yang lurus maka janganlah kamu berbuat dzolim pada diri sendiri didalamnya [Qs Attaubah 36]
Abu bakrah menyampaikan apa yang rasulullah nyatakan tentang bulan haram sebagaimana yang diriwayatkan bukhari dan muslim dalam masing2 kitabnya
sesungguhnya zaman itu pasti akan berlalu sebagaimana hari dimana allah menciptakan langit dan bumi,dalam setahun terdiri dari 12 bulan empat diantaranya adalah bulan haram dan tiga dari keempatnya saling berurutan yaitu bulan dzulqa’dah,dzulhijjah,muharram serta bulan rajab yang berada diatara jumadi dan sya’ban.
Haram yang berarti diharamkan atau tidak di bolehkan melakukan peperangan dan menumpahkan darah pada bulan2 ini.karena bulan haram adalah bulan dimana allah menjadikan didalamnya banyak kebaikan maka sudah seyogyanyalah sebagai seorang hamba agar menjadikan bulan2 ini sebagai bulan ibadah dimana frekuensi ketaqwaan kita juga harusnya lebih ditingkatkan. Analoginya jika ada orang yang merasa senang kepada seseorang lalu ia menghadiahinya jam tangan!!bagaimana reaksi si penerima?? jika ia menerima dengan senang hati maka si pemberi juga akan merasa senang namun jika ia menolak tentunya akan muncul perasaan kecewa pada si pemberi.Bagaimana jika allah tuhan pemilik kehidupan yang menghadiahi kita dan memberi bulan berisi kebaikan ??apakah kita akan menerimanya atau justru menolaknya ??allah tidak membutuhkan kepada mahluknya namun justru sebaliknya semua makhluk berhajat pada allah.
Abu usman an nahdi berkata: bahwa sahabat nabi SAW memulyakan tiga dari sepuluh hari yaitu sepuluh hari terakhir dari bulan ramadhan,sepuluh hari pertama dari bulan dzulhijjah dan sepuluh hari pertama dari bulan muharram.
Imam hasan al basri berkomentar tentang bulan haram“sesungguhnya allah membuka awal tahun dengan bulan haram [muharrram] dan menutupnya dengan bulan haram[dzulhijjah] tidak ada satu bulanpun disisi allah yang lebih mulya setelah ramadhan selain bulan muharram yang disebut sebagai bulan paling hebat pengharamannya”
Di antara ke mulyaan bulan muharram adalah bulan dimana allah menyelamatkan musa dan kaumnya serta menghancurkan fir’aun beserta pengikutnya .
Diriwayatkan dari ibnu abbas R.A bahwasanya nabi datang ke madinah lalu melihat ahlul kitab dari orang2 yahudi berpuasa pada hari asyu’ra[hari kesepuluh bulan muharram] lalu beliau berkata:apakah ini?mereka menjawab ini adalah hari suci,hari dimana allah menyelematkan musa dan pengikutnya dari musuh mereka,lalu nabi berkata aku lebih berhak atas musa dari kamu sekalian lalu beliau berpuasa dan menganjurkan untuk puasa.
Fadhilah puasa di bulan muharram
Dari abi hurairah R.A bahwa rasulullah SAW berkata puasa yang paling utama setelah bulan ramadhan adalah berpuasa di bulan muharram dan sholat yang paling utamaa setelah sholat fardu adalah sholat malam [diriwayatkan oleh muslim]
Imam nawawi mengomentari hadist ini bahwsanya didalamnya adalah penegasan dan penjelasan bahwa muharram adalah bulan yang paling utama untuk berpuasa setelah bulan ramadhan.
Imam ibnu rajab al hanbali juga turut mengomentari hadist ini: nabi menyebut bulan muharram sebagai bulan allah dan mengembalikannya pada allah yang menunjukkan akan ke mulyaanya dan fadilahnya.sesungguhnya allah tidak mengembalikkan sesuatu kepada dirinya kecuali karena ia memilik ke istimewaan2 untuk makhluknya.
Oleh karena itu sebaik2 amalan yang mungkin kita laksanakan pada bulan muharram adalah memperbanyak puasa sunnah serta meningkatkan amalan ibadah lainnya.
Hari a’syyura aykni hari ke sepuluh dari bulan muharram adalah merupakan hari istimewa dimana di sunnahkan di hari itu untuk berpuasa sebagaimana yang di sabdakan nabi :
Dari abi qatadah al anshari bawasanya rasulullah SAW di tanya tentang puasa di hari a’ssyura lalu beliau berkata:pahalanya menghapuskan dosa2 ditahun lalu.[diriwayatkkan oleh muslim]
Ketika nabi berada di mekkah tepatnya sebelum hijrah puasa a’ssuyra merupakan kewajiban yang dilaksanakan oleh nabi dan muslimun kala itu namun ketika allah memerintahkan kewajiban berpuasa di bulan ramadhan akhirnya hukum puasa a’ssyura di nasakh[diganti] menjadi sunnah hukumnya.Diriwayatkan oleh muslim dari Abdullah bin umar R.A bahwasanya masyrakat jahiliyyah berpuasa pada hari a’ssyura dan bahwasanya rasulullah dan muslimun juga berpuasa di hari itu sebelum di wajibkan puasa ramadhan lalu rasulullah SAW bersabda sesungguhnya a’ssyura adalah hari dari hari milik allah barang siapa yang ingin berpuasa di hari itu atau meninggalkanya maka di persilahkan baginya.
Ahlul kitab dari orang2 yahudi dan nasrani melaksanakan puasa pada hari a’ssyura dan merayakannya sebagai hari raya agama mereka,untuk membedakan puasa umat islam dan mereka maka sebelum rasulullah meninggal beliau berniat agar tidak berpuasa hanya pada hari a’ssyura semata namun di iringi dengan puasa sehari sebelumnya atau yang di kenal dengan syaumu at tasi’[berpuasa di hari kesembilan dari bulan muharram atau sehari sebelum puasa a’ssyura]
Dari Abdullah bin R.A ,mereka berdua berkata :ketika rasulullah berpuasa pada hari a’ssyura dan muslimun dianjurkan untuk berpuasa beliau lalu berkata bila telah datang tahun depan dengan se ijin allah kita akan berpuas pada hari ke Sembilan kemudian berkata Abdullah bin abbas,belum lagi sampai tahun berikutnya hingga rasulullah wafat.[diriwayatkan oleh muslim]
Oleh karena itu dalam rangka membedakan puasa umat islam dan ahlul kitab dari yahudi dan nasrani maka alangkah lebih baiknya jika kita juga berpuasa pada hari ke sembilan lalu di iringi sehari berikutnya sebagaimana yang nabi anjurkan,namun jika ada yang ingin mengerjakan pada hari ke sepuluh saja maka ia pun tidak mengurangi ke utamaannya di sisi allah.Mari manfaatkan musim2 kebaikan allah berikan kepada kita hingga allah pun ridho dengan semua perbuatan kita.Jika petani dan tukang kebun memanen hasil ladang dan kebunnya ketika telah padi telah menguning dan hasil kebun telah matang maka dalam membangun interaksi dengan allah sudah semestinya kita sebagai seorang muslim bisa memanen kebaikan2 yang telah allah berikan di bulan ini,tidak ada kekuatan kecuali milik allah.Wallahu a’lam bi assawab

1 komentar:

 1. Sangat bermanfaat sekali artikelnya. Terlebih sebentar lagi kita akan menyambut Bulan Suci Ramadhan.. Terimakasih banyaka atas infonya. Semoga puasa kita sukses. Salam
  goo.gl/bj4R9X

  BalasHapus